Akro­pol vann Jär­va­der­by

Vi i Kista - - SPORT -

BAS­KET. Pre­cis som Akro­pols da­mer i Basketligan spe­la­de även da­mer­na i Di­vi­sion 2 match den gång­na hel­gen. Det var in­te vil­ken match som helst ut­an det var match mot Tens­ta BBK. Med and­ra ord ett rik­tigt hett Jär­va­der­by. Se­nas­te gång­en la­gen möt­tes var i no­vem­ber. Då vann Akro­pol med siff­ror­na 60-55. Den här gång­en blev det desto tä­ta­re. Tens­ta BBK vi­sa­de att man vil­le va­ra med och figh­tas om segern och Akro­pol ha­de det till och från myc­ket svårt med Tensta­la­get. Re­sul­ta­tet skrevs till slut 63-65 och Akro­pol kun­de stolt åka hem till Rin­ke­by med än­nu en der­by­se­ger. Tens­ta BBK lig­ger nu på en åt­ton­de­plats i ta­bel­len me­dan Akro­pol BBK lig­ger pre­cis ovan­för på en sjun­de­plats. Nu åter­står en­dast en match för bäg­ge la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.