JOB­BA MED DE­TAL­JER

Vi i Kista - - BOSTAD -

I den tro­pis­ka tren­den är det de­tal­jer­na som sät­ter he­la sti­len. Ef­tersom fär­ger­na och ma­te­ri­a­len i sig of­ta in­te skvall­rar om vart i värl­den du be­fin­ner dig, så är det de små, spe­ci­el­la sa­ker­na som ger rum­met per­son­lig­het och sä­re­gen­het. För en na­tur­lig käns­la är över­di­men­sio­ne­ra­de ski­ra gar­di­ner, snäck­skal, ti­ki­mas­ker och sto­ra väx­ter per­fekt. För en mer ur­ban och färg­glad stil sät­ter en­dast fan­ta­sin grän­ser; blan­da graf­fit­ti med fla­mingos, fo­to­ta­pe­ter med plast­blo­mor och ströss­la med ljussling­or och lyk­tor.

FOTO: IN­DIS­KA

FÄRG­GLATT. Bordstablet­ter blir en fin de­talj.

FOTO: H&M

FOTO: IKEA

FOTO: IKEA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.