BLAN­DA IN NA­TUR­LI­GA MA­TE­RI­AL

Vi i Kista - - BOSTAD -

För att få till en ka­ri­bisk, tro­pisk el­ler syda­si­a­tisk stil är ma­te­ri­al och tex­tu­rer vik­ti­ga. Ta gär­na in na­tur­li­ga ele­ment som bam­bu, rot­ting och eu­ka­lyp­tus­trä. Det kan va­ra he­la möb­ler men även de­tal­jer; en bric­ka, en bam­bu­ja­lu­si el­ler en spe­gel­ram. Väx­ter och grönt i form av pal­mer, bam­bu och kak­tu­sar gör sig ock­så bra. Väx­ter med sto­ra blom­mor och blad ger över­lag en käns­la av tro­pisk vär­me. Se dock till så att du in­te kö­per sor­ter som krä­ver myc­ket pys­sel i vårt kli­mat, om du in­te har ork och lust.

FOTO: H&M

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.