Tors­dags­kul!

Vi i Kista - - FAMILJ -

Om du är mel­lan 9–12 år och vill hit­ta på ro­li­ga och bra gre­jer på bib­li­o­te­ket är det här nå­got för dig. Vi dis­ku­te­rar böc­ker och läs­ning, skri­ver och pysslar. Ibland fi­kar vi och ibland kol­lar vi på film. Ibland gör vi nå­got an­nat. Var med och be­stäm! Väl­kom­men! Plats: Tens­ta bib­li­o­tek. Tid: Kloc­kan 15.00–16.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.