MER Cric­ket

Vi i Kista - - SPORT -

ett bollspel som ut­övas mel­lan två lag med var­de­ra el­va spe­la­re. Cric­ket har spe­lats se­dan åt­minsto­ne 1500-ta­let. Spor­ten har fun­nits i Af­gha­nis­tan se­dan 1800-ta­let. I år spe­las di­vi­sion 2-EM i Stock­holm.

CRIC­KET ÄR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.