sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJKISTA -

NY­ÅRS­FI­RAN­DE

Kur­dis­ka för­e­ning­en ar­ran­ge­rar tra­di­tions­en­ligt ny­års­fi­ran­de på Eg­ge­by gård. När: Sön­dag den 20 mars kl 18. Var: Eg­ge­by gård.

BOKRELEASE

En mo­dern As­kung­e­sa­ga, som med både hu­mor och all­var speg­lar en romsk flic­kas var­dag i da­gens Rin­ke­by. När: 23 mars kl 15–17 Var: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

FILM­FRE­DAG

Fre­da­gar kl 17 vi­sar Kis­ta bib­li­o­teks film­klubb fil­mer som rik­tar sig till den som är 13–18 år. Gra­tis för den som teck­nat med­lem­skap i film­klub­ben. Veckans film är ”Ju­ras­sic World”. När: Fre­dag 25 mars kl 17. Var: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.