EN BILD FRÅN VEC­KAN SOM GICK

Vi i Kista - - NYHETER -

PRIS. Ju­ryn i Tens­ta konst­halls text­pris pre­sen­te­ra­de i för­ra vec­kan vin­nar­na. Förs­ta pris får 17-åri­ga Mo­na Mo­na­sar, Tens­ta. And­ra och tred­je pris till­de­las Evin Che­rif re­spek­ti­ve Nioos­ha Shams. Ju­ryn be­står av Björn Lin­nell, Rouz­beh Dja­laie, Le­na An­ders­son, Me­ron Mang­asha, Emily Fah­lén och Tal Lewin­sky.

FOTO: PA­TRICK MIL­LER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.