Au­tism Awa­re­ness/ Au­tis­m­da­gen

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kloc­kan 12.00–18.00 står So­ma­lis­ka Au­tism och Asper­gers­för­e­ning­en på Rin­ke­by torg. Tan­ken med au­tism da­gen ar att ska­pa för­stå­el­se, kun­skap samt be­käm­pa stig­man kring au­tism. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.