Be­rät­ta med Sto­ry­tel­ling

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Be­rät­tar­kurs två sön­da­gar i april! Är du ny­fi­ken på och vill lä­ra dig mer om Sto­ry­tel­ling? Anna Ju­lia är pro­fes­sio­nell be­rät­ta­re som kom­mer att vi­sa enk­la och lek­ful­la be­rät­taröv­ning­ar som kan hjäl­pa al­la att bli bra på att be­rät­ta histo­ri­er! Inga för­kun­ska­per krävs, al­la kan! Lunch och fi­ka in­går. Ål­der 15 år och upp­åt. In­tres­se­an­mä­lan skic­kas till: re­bec­ca.me­di­ci@stock­holm.se. Kloc­kan 10–18. Sön­dag 17 april kloc­kan 10–18. Ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te med Re­actor, WEARESTHLM och Jär­vaplay. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.