Bas­ket­tur­ne­ring med hip­hop

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ar­range­mang­et äger rum tis­da­gen den 31 mars i Ung­do­mens hus i Rin­ke­by kloc­kan 11.30–18.00. Det blir en bas­ket­tur­ne­ring för tje­jer mel­lan 14–19. Det kom­mer ock­så att bli hip­hop-lek­tion med Cher­rie och Lin­da Pi­ra. I förs­ta hand för tje­jer, men kil­lar får ock­så va­ra med. Kon­sert med Mon­ti och Eli­as, Dree Low och Blizzy, samt Byn block en­ter­tain­ment. Ar­range­mang­et är ett sam­ar­be­te mel­lan Ghet­to su­perstars och flic­kor Akro­pol –98, med upp­back­ning från Stu­di­e­främ­jan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.