Spelstu­di­on Might and De­light!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Lär dig gö­ra spel hos oss! Kom och träf­fa Vic Bas­sey från Might and De­light och lär dig mer om hur man gör spel och di­gi­ta­la böc­ker. Du får ock­så möj­lig­het att tes­ta spel, och stäl­la frå­gor om spel och spel­ut­veck­ling. Ål­der: Ny­fik­na i al­la åld­rar, barn, vux­na spel­va­na och spe­lo­vana. Kis­ta bib­li­o­tek kl 15.00–16.30 i Black Box. Kl 17.00–19.00 på Sce­nen. Vic Bas­sey vi­sar spel som Might and De­light har gjort. Ing­en fö­ran­mä­lan. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.