För­fattar­träff

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

I al­la ti­der har vi fruk­tat smitt­sam­ma sjuk­do­mar och dess sprid­ning. På 1800-ta­let spred ko­le­ran skräck och år 1857 drab­ba­des Mör­rum i Ble­kinge av ett ut­brott. Sjuk­vak­ters­kan är en fik­tiv ro­man som tar av­stamp i en in­tres­sant pe­ri­od i svensk histo­ria. Kom och lyss­na på Gud­run Win­frids­son som be­rät­tar och hör hen­ne lä­sa högt ur boken. Fri en­tré och ing­en fö­ran­mä­lan. Varmt väl­kom­men! Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 17.30–18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.