”So­ni­ta” – Doc Lounge gäs­tar Film­fre­dag!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Film­fre­dag gäs­tas av film­för­e­ning­en Doc Lounge som vi­sar den pris­be­lö­na­de fil­men ”So­ni­ta”. Film­fre­dag! rik­tar sig främst till ung­do­mar i ål­dern 13–18 år. Då fil­men So­ni­ta en­dast vi­sats i Sve­ri­ge ett få­tal gång­er ti­di­ga­re är film­vis­ning­en öp­pen för al­la som vill se fil­men, oav­sett ål­der! Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 17.00–18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.