Poesifabrik

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Påsklovs­pro­gram för barn och ung­do­mar från 7 år! Un­der påsklo­vet blir det Poesifabrik på bib­li­o­te­ket! Till­sam­mans med för­fat­ta­re och po­e­ter får du dis­ku­te­ra och skri­va dik­ter. Po­e­si­fa­bri­ken av­slu­tas med att al­la dik­ter lyf­ter mot him­len i he­li­um­bal­long­er! För barn och ung­do­mar från 7 år. Ing­en för­hands­an­mä­lan. Dro­pin! Tid och plats: Kl 13.00–15.00 på Hus­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.