Mo­na Mo­na­sar

Vi i Kista - - KULTUR -

ÄR 17 år och född och upp­vux­en i Tens­ta.

GÅR tek­niskt gym­na­si­et i Kis­ta och fun­de­rar på att plug­ga bi­o­me­di­cin ef­ter stu­den­ten.

SKRI­VAN­DE fö­re­bil­der är för­fat­ta­ren Rain­bow Rowell ”Jag äls­kar hur hon får var­dag­li­ga histo­ri­er att bli nå­got ma­giskt” och po­e­ten War­son Shi­re

ÅRETS and­ra- re­spek­ti­ve tred­je­pris­ta­ga­re i täv­ling­en he­ter Evin C re­spek­ti­ve Nioos­ha Shams.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.