Ut­ställ­ning om far­ligt av­fall och ke­mi­ka­li­er i av­lop­pet

Vi i Kista - - KULTUR -

Väl­kom­men till Stock­holm Vat­tens nya ut­ställ­ning ”Här men in­te där” om ke­mi­ka­li­er i hem­met och far­ligt av­fall för skol­klas­ser från F6 till åk6. I Glas­husEtt i Ham­mar­by Sjö­stad vi­sas mo­del­ler av kök, bad­rum och hob­by­rum med till­hö­ran­de var­dags­pro­duk­ter som öpp­nar upp för dis­kus­sion. Ut­ställ­ning­en är öp­pen från slu­tet av feb­ru­a­ri och kost­nads­fri.

Läs mer på stock­holm­vat­ten. se/ ke­mi­ka­li­eut­stall­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.