Mer stöd till för­äld­rar med pla­ce­ra­de barn

Vi i Kista - - KULTUR -

STEL­LA är en stöd­verk­sam­het för dig som har ett barn pla­ce­rat i fa­mil­je­hem el­ler har ett barn som ska pla­ce­ras i fa­mil­je­hem. Här får du hjälp och mer in­for­ma­tion om di­na rät­tig­he­ter, samt pra­ta om and­ra frå­gor du har om ditt barn. Läs mer på stock­holm.se/ stel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.