Följ sta­dens kli­mat­ar­be­te

Vi i Kista - - KULTUR -

Här kan du få ak­tu­el­la tips om hur du kan le­va mer kli­mats­mart i Stock­holm. Vi skri­ver ock­så om Stock­holms stads kli­mat­ar­be­te och ger dig möj­lig­het att läm­na di­na syn­punk­ter. Följ oss på facebook.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­hol­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.