3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJKISTA -

POESIFABRIK

Un­der påsklo­vet blir det Poesifabrik på bib­li­o­te­ket! Till­sam- mans med för­fat­ta­re och po­e­ter får du dis­ku­te­ra och skri­va dik­ter. Från 7 år. Drop-in. När: 30 mars kl 13.00–15.00 Var: På Hus­by bib­li­o­tek.

AU­TIS­M­DA­GEN

So­ma­lis­ka Au­tism och Asper­gers­för­e­ning­en kom­mer att fin­nas på Rin­ke­by torg. Tan­ken är att ska­pa kun­skap samt be­käm­pa stig­man kring au­tism. När: Kl 12.00–18.00. Var: Rin­ke­by torg.

BASKET OCH HIP­HOP

Bas­ket­tur­ne­ring för tje­jer mel­lan 14–19, hip­hop-lek­tion med Cher­rie och Lin­da Pi­ra. I förs­ta hand för tje­jer, men kil­lar får ock­så va­ra med. Kon­sert med Mon­ti och Eli­as, Dree Low m m. När: 31 mars kl 11.30–18.00. Var: Ung­do­mens hus i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.