För­valt­nings­flytt

Vi i Kista - - NYHETER -

SPÅNGA-TENS­TA stads­dels­för­valt­ning flyt­ta­de från Tens­ta till Lun­da in­du­stri­om­rå­de 2008 i sam­band med att förvaltningshuset på Tensta­gång­en revs.

FLYT­TEN skul­le då ba­ra va­ra till­fäl­lig, men åt­ta år se­na­re är stads­dels­för­valt­ning­en fort­fa­ran­de kvar i Lun­da.

2013 tog Stock­holms stad ett in­rikt­nings­be­slut att flyt­ta Ut­bild­nings­för­valt­ning­en och Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning till ge­men­sam­ma ny­bygg­da lo­ka­ler i Tens­ta.

DET se­nas­te be­ske­det (mars 2016) är att stads­dels­för­valt­ning­ens flytt tillv Tens­ta blir av men att Ut­bild­nings­för­valt­ning­ens flytt ställs in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.