Påsk­da­gen: Je­sus upp­står

Vi i Kista - - FAMILJ -

När en grupp kvin­nor kom­mer till Je­sus grav är ste­nen bort­rul­lad och hans kropp är in­te där. Je­sus har upp­stått från dö­den. Han har dött för män­ni­skor­na. Ge­nom att han dog får män­ni­skor­na nu evigt liv. När Je­sus upp­står vin­ner det go­da över det on­da. Ge­nom att Je­sus upp­står vi­sar Gud att det on­da vi gör och som sker he­la ti­den är be­seg­rat. På påsk­da­gen fi­rar man att allt det som tyng­er vår värld, allt som hind­rar li­vet, allt som stäng­er till vå­ra hjär­tan och stäng­er ute li­vet, rul­las bort. Det rul­las bort pre­cis som ste­nen fram­för Je­sus grav var bort­rul­lad. Det är cent­rum i kris­ten tro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.