Äggä­tan­det

Vi i Kista - - FAMILJ -

Det finns fle­ra or­sa­ker till att vi äter myc­ket ägg un­der påsken. Ägg är en gam­mal sym­bol för liv, där­för pas­sar det bra med ägg när vi fi­rar att Je­sus upp­stått från dö­den. Det var ock­så så att un­der fas­te­ti­den fö­re påsk åt många in­te ägg. Och när fas­tan var slut var det vår, en tid på året när hö­nor­na bör­jat vär­pa och det fanns myc­ket ägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.