Nat­ten mot lång­fre­da­gen var häx­or­nas natt

Vi i Kista - - FAMILJ -

I det gam­la bon­de­sam­häl­let fö­re­ställ­de man sig att häx­or­na res­te till Blåkul­la för att träf­fa djä­vu­len nat­ten fö­re lång­fre­da­gen när Je­sus skul­le av­rät­tas. Nat­ten mel­lan skär­tors­dag och lång­fre­dag sågs där­för som häx­or­nas natt. Nu­för­ti­den är det an­ting­en på skär­tors­da­gen el­ler på på­skaf­to­nen som bar­nen klär ut sig till påsk­kär­ring­ar och går runt och öns­kar glad påsk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.