An­nan­dag påsk: Je­sus vi­sar sig för lär­jung­ar­na

Vi i Kista - - FAMILJ -

Ef­ter att Je­sus har bli­vit le­van­de igen vi­sar han sig för lär­jung­ar­na på oli­ka sätt. An­nan­da­gens bud­skap är att den upp­stånd­ne Kristus går vid vår si­da på vägen och de­lar vår var­dag. Den upp­stånd­ne Kristus vi­sar att Gud är en le­van­de Gud, in­te all­tid igen­känn­bar. En främ­ling men på sam­ma gång en väl­be­kant vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.