Spånga-Kis­ta för­sam­ling 26 mars – 10 april 2016

Vi i Kista - - NYHETER -

Kis­ta kyr­ka Kis­ta torg 2

Tis 29 mars 18.30 Vec­ko­mäs­sa. Maj­ken Till­berg, Sara Wänn.

Ons 30 mars 12.00 Lun­chan­dakt. Ef­ter andak­ten ser­ve­ras kaf­fe/te, smör­gås. Kost­nad 30:

Sön 3 april 11.00 Hög­mäs­sa. Maj­ken Till­berg, Non­na Shi­lo-Svens­son.

Tis 5 april 18.30 Vec­ko­mäs­sa. An­ders Roos, Sara Wänn.

Ons 6 april 12.00 Lunch­mu­sik. ”Ör­jan Hul­tén Orion”. Ör­jan Hul­tén – so­pran/te­nor­sax, Adam For­ke­lid – pi­a­no, Filip Au­gust­son – bas, Peter Da­ne­mo – trum­mor. Ef­ter mu­si­ken ser­ve­ras kaf­fe/te, smör­gås. Kost­nad 30:

Lör 9 april 9.00 Retre­at. Stil­la dag – en pa­us i var­da­gen. Se in­fo här bred­vid. 16.00 Mäs­sa. Ma­rie Gran­går­den, Sara Wänn

Sön 10 april 11.00 Hög­mäs­sa. Ma­rie Gran­går­den, Sara Wänn, Gu­nil­la Sjö­mar Par­nell. Ef­ter guds­tjäns­ten Luz Maria Men­do­za och Maria Sil­va Dals­man be­rät­tar om sin Tan­za­ni­a­re­sa i bå­de ord och bild. Spånga kyr­ka Spånga kyrkv 485 Tis 29 mars 13.30 Vec­ko­mäs­sa. Sön 3 april 11.00 Hög­mäs­sa. An­ders Roos, Mar­ga­re­ta Lars­son

Sön 10 april 11.00 Fa­mil­je­guds­tjänst. Mag­nus Hell­ström, Barn­kö­ren och Dis­kant­kö­ren sjung­er un­der led­ning av Karin Wal­lin

Sön 10 april 18.30 Häll­regn och vårel­dar – en kon­sert med Voice Re­jo­ice och Ung­domskö­ren. Se in­fo här bred­vid

Spånga präst­gård Spånga kyrkv 483

Mån 4 april, 11 april 11–14 Mån­dags­café

Spånga för­sam­lings­hus Värs­ta al­lé 1

Ons 30 mars 13.00 Ons­dags­träff. ”Tan­töz”, med­lem­mar ur Tau­be­kö­ren sjung­er och spe­lar Tau­be- och and­ra kän­da och li­te ro­li­ga vi­sor. An­dakt, kaf­fe, pro­gram. Kost­nad 25:

Ons 30 mars 18.00 Mäs­sa. Ma­rie Gran­går­den, Da­vid Berg­ström, Kar­zan Mah­mood. Kyrk­kaf­fe. Ef­ter­föl­jan­de sam­tal om tro och dop.

Ons 6 april 18.00 Mäs­sa. Ma­rie Gran­går­den, Da­vid Berg­ström, Kar­zan Mah­mood. Kyrk­kaf­fe. Ef­ter­föl­jan­de sam­tal om tro och dop

Akal­la kyr­ka Sibeliusgången 7 Mån & ons 12.30 – 16.00, fre 9.00 – 12.00 öp­pen kyr­ka med kaf­fe­ser­ve­ring. Se­cond­hand­bu­tik öp­pen mån 12.30 – 16.00

Ons 30 mars 13.00 Vec­ko­mäs­sa. Mag­nus Hell­ström, Sara Wänn. Kaf­fe och våff­lor ser­ve­ras ef­ter mäs­san.

Lör 2 april 18.00 Helgsmål, leds av vo­lon­tä­rer. En­kelt kaf­fe.

Mån 4 april 13.00 Mån­dags­kret­sen

Rin­ke­by för­sam­lings­gård

De­ger­bygränd 24

Mån, tis & ons 9.00 – 12.00 In­ter­re­li­gi­ös kvin­no­grupp. Tors­da­gar stängt.

Fre 1 april 11.00 Öm­se­si­dig in­bju­dan. Gu­nil­la Mos­hi, Mag­nus Berg­man.

Fre 8 april 11.00 Öm­se­si­dig in­bju­dan. Gu­nil­la Mos­hi, Mag­nus Berg­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.