FILM­FRE­DAG!

Vi i Kista - - NYHETER -

är Kis­ta bib­li­o­teks nya film­klubb för dig 13-18 år. Du blir en­kelt med­lem på plats.

So­ni­ta är pap­pers­lös flyk­ting från Af­gha­nis­tan,nu bo­satt i Iran. Hon tving­as käm­pa mot Irans sång­för­bud för kvin­nor och mot sin kon­ser­va­ti­va fa­milj som vill gif­ta bort hen­ne.

Fre­dag 1 april kl. 17.00 vi­sas den hyl­la­de fil­men SO­NI­TA på Kis­ta bib­li­o­tek för dig 13-18 år. Språk: da­ri med eng­elsk text.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.