= en­dast för tje­jer

Vi i Kista - - NYHETER -

Är du tjej 13–15 år? Väl­kom­men till Tjej­fo­rum Mån­dag kl. 18–21 på Rin­ke­by ung­doms­gård Tors­dag kl. 18–21 på Hus­by ung­doms­gård

På Tjej­fo­rum er­bjuds ro­li­ga och me­nings­ful­la kul­tur- och fri­tids­ak­ti­vi­ter. Tjej­fo­rum har ba­ra kvinn­lig per­so­nal och ar­ran­ge­ras av Räd­da Bar­nen och Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning.

Tjej­k­väll onsd kl. 17.00–21.30 Akal­la ung­doms­gård för 13-15 år. Månd 17.00–22.00 på Ung­do­mens Hus i Rin­ke­by och Re­actor i Hus­by för 16-20 år. En­dast kvinn­lig per­so­nal.

Öp­pen mö­tes­plats för tje­jer sön­da­gar på påsklo­vet på Kis­ta ung­doms­gård/KFUM för 10-12 år kl. 16.00–20.00 och för 13-15 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.