För ung­do­mar 12–21 år be­hov av ext­ra stöd

Vi i Kista - - NYHETER -

Dans­mix för dig med be­hov av ext­ra stöd med Zo­zan. Tid: ons­dag 30 mars kl. 14.30–15.30 Plats: Ung­do­mens Hus i Rin­ke­by Kon­takt: Cat­hy 08-508 01 070 Electric – stads­de­lens ung­doms­gård för ung­do­mar med funk­tions­ned­sätt­ning över 12 år. På Electric kan du kö­pa enkla­re mat ex. pi­rog, piz­za & to­ast. Plats: Akal­la by, Akal­lasti­gen 14

Kon­takt: 08-752 08 49, 076-825 15 89 På påsklo­vet har Electric öp­pet: tis­dag kl. 17.00–20.30, tors­dag kl. 17.00–20.30, fre­dag kl. 18.00–21.30 och lör­dag kl. 13.00–18.00. Rö­da da­gar stängt.

Tips! En hem­si­da med ak­ti­vi­te­ter att gö­ra på fri­ti­den: www.fri­tidsna­tet. se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.