3

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

MO­DE SOM IDENTITETSBYGGE

På Tens­ta konst­hall möts mo­de­de­sig­nern ko­stymö­ren Behnaz

Bok­cir­kel­träf­far på åt­ta språk: ta­ta­ris­ka, svens­ka, fins­ka, ara­bis­ka, eng­els­ka, rys­ka, spans­ka

Nya mö­ten mel­lan barn och för­äld­rar från he­la Stock­holms­om­rå­det – och med ur­sprung i he­la värl­den. Var­je tis­dag kl 12.30–14.00 Tens­ta bib­li­o­tek

Aram och mo­de­dok­torn Li­sa Eh­lin i ett sam­tal som kopp­lar sam­man sam­tids­konst, mo­de­histo­ria, klass­mar­kö­rer och spe­let med iden­ti­te­ter. Ons­dag 6 april kl 19:00 Tens­ta konst­hall

När: Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.