Kom till ett tryg­ga­re om­rå­de

Hur man upp­le­ver ett om­rå­de, be­ror på vad man har va­rit med om ti­di­ga­re.

Vi i Kista - - NYHETER -

När jag går och rös­tar i Hus­by­gårds­sko­lan, kan jag in­te se nå­gon van­da­li­se­ring alls. In­te hel­ler nå­got klot­ter på skol­bän­kar­na.

Nu­me­ra sit­ter det gal­ler för al­la föns­ter och dör­rar på Kvarn­sko­lan. Kvar­nen på Kvarn­bac­ken har bränts ned tre gång­er, och byggts upp två gång­er. Föl­jan­de länk be­skri­ver vad som hände i Kvarn­sko­lan 1970: http:// www.stenudd.se/no­vel­ler/re­vol­ver.htm.

Jag är glad att jag bor i Hus­by!

”Jag är glad att jag bor i Hus­by.”

Jan-Peter For­sell

FOTO: IDA NIL­SING

TOR­GET.

Jan-Peter For­sell trivs i Hus­by och tyc­ker att det hand­lar om per­spek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.