Kis­ta In­ter­na­tio­nal Book Club!

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Bok­cirk­la med oss! I april star­tar vår bokcirkel ”Kis­ta In­ter­na­tio­nal Book Club” och den här gång­en kan vi er­bju­da bok­cir­kel­träf­far på åt­ta språk: ta­ta­ris­ka, svens­ka, fins­ka, ara­bis­ka, eng­els­ka, rys­ka, spans­ka och per­sis­ka! Vi har be­ställt in ett an­tal ex­em­plar av var­je bok som kan häm­tas och lå­nas på Kis­ta bib­li­o­tek. Skic­ka in­tres­se­an­mä­lan till kis­ta.ssb@stock­holm.se. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 18.00–19.30. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.