Att hit­ta sig själv i nå­gon an­nan

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Om mo­de som identitetsbygge. I vårt in­di­vid­o­ri­en­te­ra­de sam­häl­le upp­ma­nas vi att upp­fin­na oss själ­va. Men vad hän­der om vi vän­der på blic­ken och för­sö­ker hit­tar oss själ­va i nå­gon an­nan? På Tens­ta konst­hall kl 19 möts mo­de­de­sig­nern ko­stymö­ren Behnaz Aram och mo­de­dok­torn Li­sa Eh­lin i ett sam­tal som kopp­lar sam­man sam­tids­konst, mo­de­histo­ria, klass­mar­kö­rer och spe­let med iden­ti­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.