Au­tism Awa­re­ness/Au­tis­m­da­gen

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kloc­kan 12.00–18.00 står So­ma­lis­ka Au­tism och Asper­gers­för­e­ning­en på Rin­ke­by torg. Tan­ken med au­tism da­gen ar att ska­pa för­stå­el­se, kun­skap samt be­käm­pa stig­man kring au­tism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.