Di­gi­ta­la hjälpen

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tis­da­gar kloc­kan 14.00 på Kis­ta bib­li­o­tek. Be­hö­ver du hjälp med att an­vän­da in­ter­net, han­te­ra e-post el­ler so­ci­a­la me­di­er? Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.