3

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

JÄR­VA DEMOKRATIFORUM

Hur kan al­la till­sam­mans för­bätt­ra vå­ra om­rå­den? Med sam-

Gu­leed Mo­ha­med, po­et, sam­hälls­in­gen­jör med me­ra kom­mer att ta­la om ”li­vet i för­or­ten, om or­ga­ni­se­ring och om po­ten­ti­a­len som finns här”.

Med fo­kus på mil­jon­pro­gram­mets ut­om­hus­mil­jö­er, med ar­ki­tek­ten Erik Sten­berg.

Lör­dag 9 april kloc­kan 15.00

Tens­ta konst­hall

När:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.