MER Na­tur­vand­ring med Bengt Sundberg

Vi i Kista - - FAMILJ -

till­fäl­le för na­tur­vand­ring med Bengt Sundberg är den 24 april kloc­kan 9.00. Vand­rar­na möts vid Väs­by gård på Jär­va­fäl­tet. Vand­ring­en tar cir­ka 2,5 tim­me.

NÄS­TA

ut­förs 8 gång­er om året. Fy­ra till­fäl­len på vå­ren och fy­ra un­der hös­ten.

den 24 april är den sista för sä­song­en. Först i au­gusti kom­mer näs­ta till­fäl­le.

VAND­RING­AR­NA

VAND­RING­EN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.