Att tän­ka på när du by­ter till som­mar­däck

Vi i Kista - - BIL & MOTOR -

Ställ bi­len på plan yta och glöm in­te att läg­ga i handbromsen.

Los­sa bul­tar­na någ­ra varv me­dan bi­len fort­fa­ran­de in­te är upp­höjd.

Däc­ken med det störs­ta möns­ter­dju­pet bör mon­te­ras bak på bi­len för att mins­ka ris­ken för sladd vid broms­ning el­ler sväng.

Det är för­bju­det att blan­da som­mar- och vin­ter­däck och det får hel­ler in­te fin­nas bå­de dub­ba­de och odub­ba­de däck på ett for­don.

Vid byte av däck bör du ef­ter­spän­na hjul­bul­tar­na ef­ter cir­ka 50 mil för att mi­ni­me­ra ris­ken för att de loss­nar.

Däck som är äld­re än 10 år har säm­re frik­tion och bör by­tas ut även om möns­ter­dju­pet är bra.

Hög fart sli­ter mer på däc­ken. Ett mjukt kör­sätt är mer skon­samt och förlänger livs­läng­den på di­na däck.

Vin­ter­däck ska för­va­ras svalt, torrt och mörkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.