BIL & MO­TOR

Vi i Kista - - BIL & MOTOR -

Snart tar re­gi­stre­rings­num­ren för for­don slut. Där­för vän­tas re­ge­ring­en god­kän­na ett för­slag till lös­ning se­na­re i år. Om sista siff­ran även kan va­ra en bok­stav finns istäl­let näs­tan 39 mil­jo­ner möj­li­ga kom­bi­na­tio­ner.

S O T H P T S O M : O T FO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.