Sto­ry­tel­ling

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Pro­fes­sio­nel­la be­rät­ta­ren An­na Julia vi­sar enk­la och lek­ful­la be­rät­taröv­ning­ar som kan hjäl­pa al­la att bli bra på att be­rät­ta histo­ri­er! Lunch och fi­ka in­går. Ål­der 15 år och upp­åt. In­tres­se­an­mä­lan till: re­bec­ca.me­di­ci@stock­holm.se. Kl 10–18 på Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.