3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

SPE­LA IN DIN HISTO­RIA

Nu kan al­la be­sö­ka­re i Kis­ta bib­li­o­tek be­rät­ta sin histo­ria. Syf­tet är att lå­ta dem bli en del av bib­li­o­te­kets ut­bud. För att bo­ka in­spel­nings­tid, mai­la bib­li­o­te­ket el­ler be­sök dem. När: Tis­da­gar kl 17–18. Var: Kis­ta bib­li­o­tek.

ÅRS­MÖ­TE FOL­KETS HUS­BY

För­e­ning­en Fol­kets Hus­by kom­mer att äga mö­tes­plat­sen Hus­by Träff för bo­en­de och för­e­ning­ar i Jär­va. Nu finns en chans att på­ver­ka Fol­kets Hus­bys rikt­ning. Jär­va­bor och med­lem­mar i för­e­ning­en är väl­kom­na. När: 21 april kl 18–21. Var: Hus­by Träff, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16.

BAKLUC­KE­LOP­PIS

Vå­rens sista bakluc­ke­lop­pis i Kis­ta Gal­le­ria. När: 24 april kl 11–15. Var: P-hus ös­ter, Kis­ta gal­le­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.