MER Det­ta har hänt

Vi i Kista - - NYHETER -

■ SA­MIRS styv­mam­ma mör­da­des med över 30 kniv­hugg i maj 1986 i då­va­ran­de bo­sta­den som låg på Glöm­ming­e­gränd i Tens­ta. 15-åri­ge Sa­mir ring­de po­li­sen och er­kän­de mor­det.

■ SE­NA­RE sam­ma år döm­des han för mor­det till slu­ten psy­ki­a­trisk vård. Två år se­na­re tog han till­ba­ka sitt er­kän­nan­de.

■ VÅ­REN 2015 bör­ja­de Af­ton­bla­det in­tres­se­ra sig för fal­let. De hit­ta­de fle­ra kons­tig­he­ter, som att tek­nisk be­vis­ning sak­na­des, att Sa­mirs klä­der in­te ha­de någ­ra blod­stänk och att do­men ba­ra bygg­de på Sa­mirs er­kän­nan­de. ■ SOM­MA­REN 2015 läm­na­de ad­vo­ka­ten Sar­gon De Bas­so in en res­nings­an­sö­kan.

■ DEN 10 sep­tem­ber 2015 öpp­na­de åkla­ga­ren för­un­der­sök­ning­en på nytt, för att ut­re­da om Sa­mir verk­li­gen be­gick mor­det.

■ DEN 7 april 2016 med­de­la­de Svea hov­rätt att Sa­mir Sabri be­vil­jas res­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.