MER Så gör du för att va­ra täv­la:

Vi i Kista - - NYHETER -

SKRIV en no­vell på 40 000 tec­ken in­klu­si­ve blank­slag. SKIC­KA ditt bi­drag till fri­da.broo­ke@di­rekt­press.se VIN­NA­REN ut­ses av en ju­ry be­så­en­de av re­port­rar på tid­ning­en. VIN­NA­REN ut­ses den 27 maj. NO­VEL­LEN pub­li­ce­ras i de­lar un­der som­mar­vec­kor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.