MER Gör så här för att del­ta

Vi i Kista - - FAMILJ -

■ SÖK I KA­LEN­DERN på bi­li­o­te­kets hem­si­da ef­ter lä­se­cirk­lar i ”Kis­ta”. Klic­ka på det språk som du är in­tres­se­rad av och an­mäl dig där, el­ler gå in på bib­li­o­te­ket och an­mäl dig i dis­ken.

■ PLATS FINNS för 5–8 per­so­ner/kurs, an­ta­let ex­em­plar av boken styr plat­ser­na, och böc­ker finns att lå­na på bib­lio. te­ket för den som be­hö­ver lå­na.

■ PÅ WEB­BEN kan man lä­sa mer om var­je till­fäl­le, på svens­ka och på cir­kel­språ­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.