Års­mö­te Fol­kets Hus­by

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För­e­ning­en Fol­kets Hus­by kom­mer att äga mö­tes­plat­sen Hus­by Träff för bo­en­de och för­e­ning­ar i Jär­va. Nu finns en chans att va­ra med och på­ver­ka Fol­kets Hus­bys rikt­ning Al­la Jär­va­bor och med­lem­mar i för­e­ning­en är väl­kom­na att del­ta på för­e­ning­ens förs­ta års­mö­tet. Tid: Tors­da­gen 21 april kl. 18.00–21.00. Plats: Hus­by Träff, Ed­vard Gri­egs­gång­en 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.