De­mo­kra­ti­fo­rum

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

De­mo­kra­ti­fo­rum är en mö­tes­plats för al­la som är ak­ti­va i Jär­va och för and­ra in­tres­se­ra­de. Frå­gan är hur vi till­sam­mans kan för­bätt­ra vå­ra om­rå­den. Med sam­tal, fö­re­läs­ning­ar och works­hops. När: kl 11–18. Var: Rin­ke­by fol­kets hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.