Ma­tiné­jazz

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ör­jan Hul­téns hyl­la­de jazz­kvar­tett Ori­on gör en ex­klu­siv spel­ning på hem­ma­plan med någ­ra av lan­dets bäs­ta (Ör­jan Hul­tén, Adam For­ke­lid, Filip Augustson och Pe­ter Da­ne­mo) kl 14 på Eg­ge­by gård i stu­di­on. En­tré: 60 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.