BEGONIA – TILL RETROVÄNNERNA

Vi i Kista - - BOSTAD -

Begonia har od­lats länge i Sve­ri­ge och det finns en enorm bredd i be­go­ni­a­sor­ti­men­tet. Sti­len är char­mig och li­te ål­der­dom­lig, och där­för är de en per­fekt pre­sent till den ret­ro­in­tres­se­ra­de.

Ju lju­sa­re pla­ce­ring desto rik­li­ga­re blir blom­ning­en. Ef­tersom be­go­ni­or blom­mar så rik­ligt kan en kla­se med blom­mor bry­tas av och sät­tas i en kopp el­ler ett glas med vat­ten; det är ett en­kelt sätt att pif­fap upp hem­ma och ska­pa stäm­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.