GERBERA TILL GLÄD­JE­SPRI­DA­REN

Vi i Kista - - BOSTAD -

Gerbera är en vac­ker blom­ma med myc­ket ka­rak­tär som pas­sar liv­ful­la per­so­ner. Den är form­stark och har di­stink­ta blom­mor i många oli­ka färg­ny­an­ser. Mot­ta­ga­ren får be­trak­ta ger­be­ran som en till­fäl­lig gäst, för den är svår att få att över­le­va un­der en läng­re tid. Tip­sa gär­na den som ska få blom­man om att ger­be­ran trivs bäst om den står ljust och svalt, och när jor­den är fuk­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.