TIPS! GLÖM IN­TE FÖR­PACK­NING­EN

Vi i Kista - - BOSTAD -

För att gö­ra pre­sen­ten än­nu mer per­son­lig kan du tän­ka till li­te ex­tra runt för­pack­ning­en och an­pas­sa den ef­ter vad mot­ta­ga­ren tyc­ker om. Blom­mor­nas färg för­stärks till ex­em­pel yt­ter­li­ga­re om de för­pac­kas i en på­se, kru­ka el­ler ask som tar upp el­ler kon­tras­te­rar mot fär­gen på blom­mor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.