– KLAS­SI­KER SOM ALL­TID FUN­GE­RAR!

Vi i Kista - - BOSTAD -

Kän­ner du dig osä­ker är en bu­kett tul­pa­ner ald­rig fel! För att lyc­kas bäst med tul­pa­ner ska de snit­tas om och stäl­las i kallt vat­ten när de kom­mer hem. Glöm dem en tim­me el­ler två och ta se­dan bort för­pack­ning­en och tul­pa­ner­na hål­ler sig fi­na i un­ge­fär en vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.